Obnova obecní zeleně ve Slezských Rudolticích-I.etapa

Programové období: 2007-2013
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 2 OP Životní prostředí
Příjemce: Obec Slezské Rudoltice
Registrační číslo: CZ.1.02/6.5.00/08.03470
Zahájení projektu: 10. 10. 2011
Ukončení projektu: 31. 7. 2012
Téma projektu: Životní prostředí

Informace o projektu

Projekt má za úkol revitalizovat zeleň na veřejných prostranstvích obce Slezské Rudoltice.Konkrétně má být řešena zeleň na návsi a v zámecké zahradě,která je veřejným parkem obce.
Realizovány by měly být sanační probírky nevhodných,
poškozených,nemocných a usychajících dřevin a následně provedeny výsadby nových dřevin-stromů a keřů dle projektové dokumentace a založení trávníkových ploch zahradnickým způsobem.Tato opatření se zajisté projeví na zkvalitnění estetické úrovně zeleně a také na jejífunkčnosti a krajinotvorné hodnotě v kategorii sídelní zeleně.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 930 055,90 Kč
Veřejné zdroje ČR: 340 597,00 Kč
 
Celková částka: 2 270 653,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena