Oprava a modernizace bytového domu Vachkova 863/7, Hradec Králové

Programové období: 2014-2020
Region: Královéhradecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Bytové družstvo Vachkova 863, Hradec Králové
Registrační číslo: CZ.06.2.11/0.0/0.0/17_097/0011112
Zahájení projektu: 10. 8. 2018
Ukončení projektu: 24. 4. 2020
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Předmětem zateplení bytového domu je zateplení obvodového pláště, tak aby došlo ke snížení energetické náročnosti objektu.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 4 017 847,81 Kč
Národní soukromá částka: 9 374 978,23 Kč
 
Celková částka: 13 392 826,00 Kč

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena