Rekonstrukce turistických chodníků ve východních Krkonoších

Programové období: 2007-2013
Region: Královéhradecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 2 OP Životní prostředí
Příjemce: Správa Krkonošského národního parku Vrchlabí
Registrační číslo: CZ.1.02/6.2.00/10.06743
Zahájení projektu: 19. 7. 2012
Ukončení projektu: 28. 2. 2013
Téma projektu: Životní prostředí

Informace o projektu

Předmětem podpory je rekonstrukce 11 úseků turistických chodníků v Krkonošském národním parku. V rámci realizace akce bude ve 2 úsecích provedena výměna nevhodného materiálu pochozího pruhu chodníku (Labská bouda ? Pramen Labe; Vrbatova bouda ? Pančavský vodopád) a v 7 úsecích bude provedena oprava cest poškozených erozí (Kolínská bouda ? Slatinná stráň; Kubátova cesta; Sokolská bouda ? Vendlovka; Kaplička v Obřím dole ? Obří bouda; Sněžka ? Jelenka ? Soví sedlo; Jantarová cesta). Dále bude vybudován 1 nový úsek (Okolo přehrady) a 1 úsek bude přizpůsoben pohybu osob s tělesným postižením (Lesní dům ? Duncan).

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 10 112 432,41 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 784 546,00 Kč
 
Celková částka: 11 896 978,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena