Vybudování dětského hřiště v přírodním stylu u MŠ v Albrechticích nad Vltavou

Programové období: 2007-2013
Region: Jihočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 2 OP Životní prostředí
Příjemce: Obec Albrechtice nad Vltavou
Registrační číslo: CZ.1.02/7.1.00/15.29181
Zahájení projektu: 7. 9. 2015
Ukončení projektu: 13. 11. 2015
Téma projektu: Životní prostředí

Informace o projektu

Záměrem projektu je úprava stávající zahrady při ZŠ a MŠ v obci Albrechtice nad Vltavou. Navrhované úpravy jsou v souladu s Operačním programem Životního prostředí, resp. Prioritní osou č. 7 - ?Vybudování, vznik a úpravy dětských hřišť a zahrad v přírodním stylu při mateřských školách?. Zahrada bude využívána především k terénní výuce dětí z mateřské školy. Na konkrétních prvcích nové zahrady bude možné rozvíjet aktivitu dětí. Naučit je, že i drobné činnosti, které zvládnou samy, mohou mít význam pro životní prostředí. Vznikne zde jakési místo setkávání s lavičkami, které je určeno pro společná pozorování, poznávání přírodnin, bádání i povídání. Poslouží i jako vhodný prostor pro návštěvy nebo akce s rodiči. Protože zahrada vzniká v těsné blízkosti budovy základní školy, bude i místem setkávání ?školkových? dětí s jejich staršími kamarády. Díky kompozici zahrady, která zahrnuje prvky jako smyslový chodníček, hmyzí hotel, záhonky se zeleninou a bylinkami, výsadby drobného ovoce i kvetoucí keře se otevírají možnosti pro mnoho různých aktivit pro předškoláky. Děti budou moci pozorovat různé domácí druhy dřevin v jejich celoročním vývoji. Od pučení pupenů, přes období kvetení až do dozrávání plodů a opad listů. Krmítko pro ptáky nabídne možnost pozorovat život ptačí rodinky zblízka. Návštěvníky hmyzího hotelu nalákají nové výsadby nektarodárných keřů. Sadové úpravy jsou zaměřené na nejedovaté dřeviny, bez trnů, hlavním pojítkem výsadeb jsou jedlé plody. Se zákonitostmi počasí seděti blíže seznámí při měření v meteorologické stanici. Veškeré plánované aktivity jsou součástí realizace vzdělávacího programu Dítě a svět (v rámci programu Mrkvička). Vznikne plnohodnotný prostor k důkladnému zkoumání přírody a jejích změn v čase. Návrh zahrady zohledňuje dostatek možností pro hru a pohyb dětí. Nové herní prvky nejsou jen statické, ale takové, které různou formou podporují pohybovou zručnost dítěte a pomáhají rozvíjet jemnou motoriku. Především však kompozice zahrady klade důraz na další rozměr, a to je poznávání přírody všemi smysly. Je zde hmatový chodníček, příbytky pro různé drobné živočichy, herní prvky z přírodních materiálů (dřevo, lano, vrbové proutí), prostě dostatek příležitostí k poznávání tvarů, přírodních materiálů, osahání si věcí, pozorování hmyzu (hmyzí hotel, nektarodárné keře). Navíc zahrada skýtá i možnosti úkrytu a tajných zákoutí. Také ale ?místo setkávání?, kde si děti budou moci povídat a porovnávat své objevy a úlovky. Nedílnou součástí plánovaných environmentálních aktivit je i samotná realizace projektového záměru. Dřevěné herní prvky budou osazeny odbornou firmou stejně jako konstrukce hmatového chodníčku či hmyzího hotelu. Úkolem rodičů a dětí ovšem bude spolu s pedagogy naplnitjednotlivé části smyslové pěšinky přírodními materiály z okolí nebo vlastních zahrádek (šišky, štěrk, oblázky, větvičky, žaludy, kaštany, písek,?). Stejně tak budou mít za úkol vytvořit vhodné výplně do hmyzího hotelu, umístit ježkovník nebo dotvořit měřidla meteorologické stanice (praporek nebo větrník na vítr, nádobka na srážky). V budoucnu budou v daném prostoru probíhat různé aktivity spojené s ekologickou výchovou. Mateřská škola v Albrechticích nad Vltavou se chce zapojit do programu Mrkvička, který je organizován Sdružením středisek ekologické výchovy Pavučina. Tento dlouhodobý program sdružuje mateřské školy se zájmem o environmentální výchovu do celorepublikové sítě a poskytuje informační a metodickou pomoc pedagogům MŠ v této oblasti. Cílem Mrkvičky je soustavně usilovat o kvalitní a trvale se zlepšující zařazení ekologické/environmentální výchovy do celkového života mateřské školy ve smyslu Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, Státního programu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (usnesení vlády ČR č. 1048/2000) a metodického pokynu MŠMT k EVVO ve školských zařízeních č. j. 16745/2008-22.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 522 432,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 92 193,00 Kč
 
Celková částka: 614 625,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena