Rekonstrukce lesních cest v souvislosti s plněním plánu péče o národní park v západních Krkonoších

Programové období: 2007-2013
Region: Liberecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 2 OP Životní prostředí
Příjemce: Správa Krkonošského národního parku Vrchlabí
Registrační číslo: CZ.1.02/6.2.00/10.07440
Zahájení projektu: 19. 7. 2010
Ukončení projektu: 31. 8. 2011
Téma projektu: Životní prostředí

Informace o projektu

Předmětem podpory je rekonstrukce lesních cest v souvislosti s plněním plánu péče o národní park v Krkonošském národním parku. V rámci realizace akce bude na lesních cestách Nová silnice, Přes vidlici, Bláznivá bába a Pod kasárny provedeno odstranění zadrnovaného nánosu krajnic, obnova zpevněných povrchů, obnova a doplnění odvodnění a údržba mostků.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 5 164 292,50 Kč
Veřejné zdroje ČR: 911 345,00 Kč
 
Celková částka: 6 075 638,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena