Revitalizace Vinohradského potoka

Programové období: 2007-2013
Region: Zlínský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 2 OP Životní prostředí
Příjemce: MĚSTO UHERSKÝ BROD
Registrační číslo: CZ.1.02/6.5.00/08.01807
Zahájení projektu: 1. 10. 2008
Ukončení projektu: 29. 5. 2009
Téma projektu: Životní prostředí

Informace o projektu

Obsahem projektu byla úprava koryta toku spočívající v nápravě jeho dřívějších nevhodných úprav a vegetační úpravy v intravilánu města v lokalitě na okraji největšího sídliště v Uherském Brodě.
Realizací projektu bylo vytvořeno kvalitní životní prostředí pro obyvatele, zejména pak pro děti a mládež, jelikož údolí Vinohradského potoka je vyhledávaným prostředím pro jejich volnočasové aktivity. Jsou zde situována velká dětská hřiště a svažitý terén je v zimě vyhledáván dětmi celého sídliště kvůli sáňkování. S ohledem na aktivity dětí v lokalitě je navrhována také výsadba zeleně. Lokalita je významným přístupovým koridorem pro zahrádkářskou kolonii s rybníkem situovanou severně na toku Vinohradského potoka. Revitalizovaná plocha zeleně spolu s upraveným korytem toku a rybníkem se stane významnou lokalitou pro možnost odpočinku a krátkodobého pobytu obyvatel sídliště v prostředí s kvalitní sídelní zelení.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 945 749,36 Kč
Veřejné zdroje ČR: 343 366,00 Kč
 
Celková částka: 2 289 115,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena