Zateplení bytového domu Kostelecká č. 17 v Prostějově

Programové období: 2014-2020
Region: Olomoucký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Statutární město Prostějov
Registrační číslo: CZ.06.2.11/0.0/0.0/16_098/0002422
Zahájení projektu: 31. 3. 2015
Ukončení projektu: 28. 2. 2018
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Předmětem projektu je provedení energeticky úsporných opatření v bytovém domě Kostelecká 4165/17 v Prostějově. Bude provedeno zateplení fasády domu, oprava a zateplení střechy a dílčí výměna oken a dveří a náhrada balkonů za betonové lodžie. Jedná se o devítipodlažní panelový dům, který je v majetku města a je využíván k bydlení, některé nebytové prostory jsou pronajímány.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 846 566,50 Kč
Veřejné zdroje ČR: 4 308 655,17 Kč
 
Celková částka: 6 155 222,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena