Revitalizace rybníka p.č. 54/1 na k.ú. Čenkov u Třešti

Programové období: 2007-2013
Region: Kraj Vysočina
Evropský fond: ERDF
Operační program: 2 OP Životní prostředí
Příjemce: MĚSTO TŘEŠŤ
Registrační číslo: CZ.1.02/6.4.00/08.01495
Zahájení projektu: 22. 9. 2008
Ukončení projektu: 18. 6. 2009
Téma projektu: Životní prostředí

Informace o projektu

Pro obnovení vodohospodářské funkce rybníka bylo nutno ze zdrže odstranit nános o celkovém objemu 10.076 m3. Součástí projektu bylo rovněž vytvoření litorálního pásma ve zhlaví rybníka a vysázení dřevin na okraji mokřadů. Dále bylo třeba provést opravu technických objektů rybníka - úprava mlýnského stavidla, vybudování nové spodní výpusti, bylo nutno provést opravu hráze.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 3 407 344,55 Kč
Veřejné zdroje ČR: 601 296,00 Kč
 
Celková částka: 4 008 641,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena