Revitalizace rybníků Hvězdov I a II - Ing. Vlastimil Ladýř

Programové období: 2007-2013
Region: Liberecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 2 OP Životní prostředí
Příjemce: Ladýř Vlastimil
Registrační číslo: CZ.1.02/6.4.00/08.03051
Zahájení projektu: 1. 10. 2009
Ukončení projektu: 28. 7. 2011
Téma projektu: Životní prostředí

Informace o projektu

Jedná se o revitalizaci kaskády dvou vodních nádrží na území bývalého vojenského újezdu Ralsko. Součástí navržených prací je i vybudování dvou neprůtočných tůní nad zátopovou plochou, které nebudou napojeny na vodní plochu. Navržena je rekonstrukce hrází, výstavba bezpečnostních přelivů a manipulačních objektů, odbahnění zdrží a jejich úprava od přelivu s navázáním na stávající koryto Ploužnického potoka.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 15 996 945,82 Kč
Veřejné zdroje ČR: 2 822 990,00 Kč
Soukromé zdroje: 2 091 104,00 Kč
 
Celková částka: 20 911 040,00 Kč

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena