Rybník Dožín v k.ú. Železný Újezd. Odbahnění a opravy hráze rybníka

Programové období: 2007-2013
Region: Plzeňský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 2 OP Životní prostředí
Příjemce: Obec Čížkov
Registrační číslo: CZ.1.02/6.4.00/08.02756
Zahájení projektu: 1. 10. 2009
Ukončení projektu: 23. 11. 2010
Téma projektu: Životní prostředí

Informace o projektu

Projekt řeší odstranění hlinitých sedimentů z půdních smyvů z rybniční nádrže na okraji intravilánu obce Železný Újezd, rekonstrukci hrázového tělesa, vybudování nového bezpečnostního přelivu a ozelenění stavby.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 5 397 548,28 Kč
Veřejné zdroje ČR: 952 507,00 Kč
 
Celková částka: 6 350 055,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena