Stavební úpravy stávajících opěrných zdí na SV svahu pod hradem Krupka

Programové období: 2007-2013
Region: Ústecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 2 OP Životní prostředí
Příjemce: MĚSTO KRUPKA
Registrační číslo: CZ.1.02/6.6.00/08.01917
Zahájení projektu: 1. 8. 2008
Ukončení projektu: 29. 11. 2010
Téma projektu: Životní prostředí

Informace o projektu

V projektu se jednalo o statické zajištění stability svahu pod hradem Krupka, který ujížděl. Projekt řešil opravu stávajících opěrných zdí a výstavbu nových v místě stávajících sesutých zdí formou železobetonových zdí kotvených tyčovými kotvami nebo mikropilotami ke skalnímu masívu. Zdi byly opatřeny kamennou plentou a za patou zdí bylo provedeno odvodnění formou drenáží.  

Cílem projektu bylo provedení sanace a stabilizace svahu pod hradem Krupka, aby nedocházelo k dalším sesuvům a následnému poškození rodinných domků v soukromém vlastnictví a k obecnému ohrožení zdejších obyvatel.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 5 247 143,41 Kč
Veřejné zdroje ČR: 925 966,00 Kč
 
Celková částka: 6 173 109,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena