Odbahnění rybníka Na Kredlích v k.ú. Nové Dvory u Pořína

Programové období: 2007-2013
Region: Jihočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 2 OP Životní prostředí
Příjemce: Jirsa Jan
Registrační číslo: CZ.1.02/6.4.00/08.02781
Zahájení projektu: 10. 8. 2009
Ukončení projektu: 25. 11. 2009
Téma projektu: Životní prostředí

Informace o projektu

Jedná se o menší průtočnou nádrž, která je zásobována vodou z povodí Bělé. V lokalitě se provedla celoplošná těžba bahnitého materiálu ze dna na 80% plochy rybníka tak, aby bez zásahu zůstaly všechny litorální porosty na přítoku, které tvoří cca 20% celkové plochy. V jihovýchodní části rybníka byly vytvořeny mělčiny, kde se rozšíří litorální porost se všemy přechodovými pásmy. Nad rybníkem ve stávající podmočené ploše, byly prohloubeny nerovnosti do jedné větší a jedné menší tůně. Větší tůň může sloužit i jako rybí útulek a obě tůně poskytnou dostatek prostoru pro život obojživelníků.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 2 124 138,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 374 847,00 Kč
Soukromé zdroje: 277 665,00 Kč
 
Celková částka: 2 776 650,00 Kč

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena