TŮNĚ "POD ZBÁBOU"

Programové období: 2007-2013
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 2 OP Životní prostředí
Příjemce: Město Bakov nad Jizerou
Registrační číslo: CZ.1.02/6.4.00/13.22113
Zahájení projektu: 19. 12. 2014
Ukončení projektu: 16. 9. 2015
Téma projektu: Životní prostředí

Informace o projektu

Předmětem projektu je vyhloubení dvou tůní a výsadba stromové a keřové zeleně v k.ú. Bakov na Jizerou. V rámci realizace budou vybudovány dvě neprůtočné tůně, jedna z tůní bude opatřena jednoduchýym regulačním objektem a dále bude provedena výsadba autochtonní stromové a keřové zeleně.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 129 937,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 125 548,00 Kč
 
Celková částka: 1 255 485,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena