Úprava vodní nádrže v parku Diakonie ČCE Myslibořice

Programové období: 2007-2013
Region: Kraj Vysočina
Evropský fond: ERDF
Operační program: 2 OP Životní prostředí
Příjemce: Diakonie ČCE - středisko v Myslibořicích
Registrační číslo: CZ.1.02/6.4.00/08.03009
Zahájení projektu: 1. 9. 2009
Ukončení projektu: 24. 2. 2010
Téma projektu: Životní prostředí

Informace o projektu

Projekt se zabývá odbahněním nádrže včetně vytvoření tří litorálních zón,jihovýchodní litorální zóny budou opatřeny hrázkou až k hladině, vznikne oddělené litorální pásmo osázené vodními rostlinami. Dále se projekt zabývá opravou vypouštěcího zařízení.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 207 942,61 Kč
Veřejné zdroje ČR: 213 166,00 Kč
Soukromé zdroje: 157 901,00 Kč
 
Celková částka: 1 579 010,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena