Vlkoš protierozní opatření v povodí Hruškovice

Programové období: 2007-2013
Region: Jihomoravský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 2 OP Životní prostředí
Příjemce: Obec Vlkoš
Registrační číslo: CZ.1.02/6.4.00/08.01599
Zahájení projektu: 20. 10. 2008
Ukončení projektu: 15. 5. 2009
Téma projektu: Životní prostředí

Informace o projektu

SO 01 Protierozní mez v trati "Hrubé Padělky" je umístěna ve svahu západně od vinných sklepů. Mez v délce 371 m a výšce 1,5 m byla vytvořena nejprve tím, že se nad osou meze a pod ní vytvoří mělké průlehy, zemina získaná z těžení v průlezých vytvoří v terénu hráz s šířkou koruny 2 m a skolny svahů 1:2 a 1:5. Pruh, ve kterém byla prováděny zemní práce se zatravní. Hloubka průlehu je 0,6 m sklony svahů průlehů 1:5 až 1:10. Protierizní mez je realizována tak, aby osa sledovala vrstevnice 223 m Bpv a bude na ní provedena výsadba dřevin.
SO 02 Protierozní mez v trati "Hrubé Padělky" bude situována v severovýchodní části hranice k.ú. na pozemku k tomu určenému v rámci KPÚ. Tento průleh má délku 1254 m a šířku 12 m a má lichoběžníkový průřezový tvar s šířkou 2 m a hloubkou v rozpětí 0,4 až 0,6 m. Podélný sklon průlehu je navržen v rozpětí 0,3 až 1,6 %. Nivelita dna kopíruje sklon terénu. Na konci průlehu je navržena záchytná nádrž zčásti zahloubená, zčásti ohrázovaná, opatřená bezpečnostním přelivem. Tato záchytná nádrž bude sloužit pro sedimentaci splavenin a bude mírnit kulminační průtoky průlehem. Průtoky nad kapacitou záchytné nádrže budou pokračovat od bezpečnostního přelivu do větrolamu.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 2 426 597,85 Kč
Veřejné zdroje ČR: 428 223,00 Kč
 
Celková částka: 2 854 821,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena