Investice do zvýšení kvality výroby piva

Programové období: 2007-2013
Region: Plzeňský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 3 OP Podnikání a inovace
Příjemce: "CHODOVAR spol. s r.o."
Registrační číslo: CZ.1.03/2.2.00/11.00432
Zahájení projektu: 1. 9. 2008
Ukončení projektu: 29. 1. 2010
Téma projektu: Podpora podnikatelů

Informace o projektu

Předkládaný projekt umožní pivovaru Chodovar zkvalitnit výrobu piva. Projekt zahrnuje nákup kompletního analyzátoru piva (1 200 tis. Kč) a linky na mytí lahví (10 000 tis. Kč). Nákup tohoto vybavení umožní zlepšení kvality výroby, otevře možnost získání nových zákazníků a tím rozšíření výroby piva. Celkově se zlepší konkurenceschopnost firmy. Projekt je součástí dlouhodobých aktivit zaměřených na modernizaci výroby a na zkvalitňování a rozšiřování produkce piva. Společnost plánuje po dokončení předkládaného projektu další investice do výroby jako například nákup přetlačných nerez tanků, naplavovacího filtru, kartonovacího stroje, CIP stanice, nerez kvasných kádí a plniče lahví.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 4 098 501,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 723 266,00 Kč
Soukromé zdroje: 4 632 679,00 Kč
 
Celková částka: 9 454 446,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena