Rekonstrukce objektu Parketárna Úvaly

Programové období: 2014-2020
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: eTruhlárna, s.r.o.
Registrační číslo: CZ.01.2.07/0.0/0.0/18_238/0015001
Zahájení projektu: 7. 11. 2018
Ukončení projektu: 3. 10. 2022
Téma projektu: Podpora podnikatelů

Informace o projektu

Rekonstrukce objektu Parketárna Úvaly - jedná se o rekonstrukce nevyhovujícího a chátrajícího objektu bývalé parketárny v Úvalech u Prahy s tím, že nově zrekonstruovaný objekt bude sloužit k výrobě nábytku a jeho skladování. Žadatel eTruhlárna v současné době sídlí v pronajatém objektu, nevyhovujícím velikostně i dispozičně. Přestěhování do nově vzniklého areálu pomůže jak z hlediska finančního, tak z hlediska kapacitního.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 29 999 999,70 Kč
Národní soukromá částka: 36 666 666,30 Kč
 
Celková částka: 66 666 666,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena