Systém řízení toku informací v inženýrsko dodavatelské firmě

Programové období: 2007-2013
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 3 OP Podnikání a inovace
Příjemce: TRIMR s.r.o.
Registrační číslo: CZ.1.03/2.2.00/33.00709
Zahájení projektu: 1. 6. 2011
Ukončení projektu: 24. 6. 2013
Téma projektu: Podpora podnikatelů

Informace o projektu

Základním výstupem z doznívající ekonomické krize je neschopnost stávajících ICT nástrojů dost pružně reagovat na vyostřený konkurenční boj mezi dodavateli a tlak na dosažení co nejnižší ceny projektu bez ztráty kvality nabízených služeb. Klasický model ?nabídka ? projekt ? příprava ? realizace? je v budoucnu neakceptovatelný zejména pro délku realizace a tím pádem cenu realizovaného projektu. Řešením pro zachování konkurenceschopnosti je metoda ?paralelní realizace?, kdy všechny složky dodavatelského řetězce začnou pracovat na projektu téměř současně a pružně si předávají potřebné informace. Pro implementaci tohoto modelu potřebuje firma dokonale fungující ?změnové řízení?, včasné a úplné informace ve všech fázích projektu. Stávající informační technologie, se kterými firma disponuje, jsou pro dosažení toho cíle zcela nedostačující a nevyhovující, proto se firma rozhodla pořídit nové navzájem propojené informační technologie k dosažení tohoto cíle.
Cíl projektu
Cílem projektu je zavedení nových moderních informačních systémů pro řízení toku toků informací v inženýrsko dodavatelské firmě ve všech fázích života projektu, od zjištění potřeby trhu, přes získání zakázky a následnou rychlou a ekonomicky výhodnou realizaci projektu. Dotčené změny procesů budou probíhat za podpory nových informačních systému v oblasti marketingu, v optimalizaci vnitřních procesů a také v oblasti dodavatelsko odběratelských vztahů tak, aby firma byla i nadále konkurenceschopná.
Přínos projektu spatřujeme ve vybudování sofistikovaného informačního systému pro řízení toku informací, který bude všemi svými prvky podporovat metodu ?paralelní realizace? a bude pružně reagovat na stále měnicí se podmínky v dodavatelsko-odběratelských vztazích. Umožní optimalizovat procesy a odbourat rutinní administrativu s efektem snížení nákladů a tím získat významnou konkurenční výhodu ke zvýšení tržního podílu.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 4 632 075,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 817 425,00 Kč
Soukromé zdroje: 5 449 500,00 Kč
 
Celková částka: 10 899 000,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena