Výzkumné centrum Bochemie

Programové období: 2007-2013
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 3 OP Podnikání a inovace
Příjemce: BOCHEMIE a.s.
Registrační číslo: CZ.1.03/4.2.00/13.00120
Zahájení projektu: 1. 3. 2011
Ukončení projektu: 3. 7. 2013
Téma projektu: Podpora podnikatelů

Informace o projektu

BOCHEMIE a.s. podniká v pěti základních oborech výroby: dezinfekce (nejznámější značky Chloramin T, SAVO), chemické speciality - základní chemické látky, ochrana stavebních materiálů před biologickou korozí, povrchová úprava kovů a výroba akumulátorových hmot a materiálů pro výrobce baterií. Více než polovina produkce putuje na zahraniční trhy, přičemž nejdůležitějším teritoriem jsou státy střední a západní Evropy, USA a východní Asie. V oboru dezinfekce je Bochemie dominantní výrobce chemických přípravků v České republice.
Výrobní specializace zaměřená na pět nezávislých oborů chemické výroby, které mají vlastní trhy, klade značné nároky na organizaci výroby a řízení. Firemní rozvojová strategie je založena na výzkumu a inovacích. Současné výzkumné projekty jsou založené především na technologických inovacích. Cílem projektu je významným způsobem zvýšit kapacitu firemního střediska výzkumu a vývoje. Bochemie v minulých letech úspěšně získala podporu MPO v rámci veřejné soutěže TIP navývoj inovativních produktů a podporu v rámci projektu OPPI Inovace na zřízení recyklační linky na expirované raketové palivo. Základy úspěšných inovací byly založeny ve vývojovém centru, které rozvíjí produktové portfolio společnosti vlastním výzkumem.
Projektový záměr předpokládá vznik centra pro aplikovaný výzkum a vývoj v oblasti celé šíři produktového portfolia společnosti. Výzkumné centrum v rámci vývoje se podílí i na aplikaci nových produktů ve zkušebním průmyslovém poloprovozu. Prioriou výzkumného centra jsou inovace stávajících produktů a orientace na perspektivní environmentální technologie. Součástí zaměření výzkumného centra bude vývoj nových produktů formou recyklace odpadu ze zpracovatelského průmyslu. Výzkumný potenciál umožní Bochemii diverzifikovat vlastní výrobu a zvýší podíl prodeje v jednotlivých produktových trzích. Kvalitní vědecká a výzkumná základna umožní Bochemii a.s. získat konkurenční výhodu na globálním i tuzemském trhu.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 10 030 000,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 770 000,00 Kč
Soukromé zdroje: 17 700 000,00 Kč
 
Celková částka: 29 500 000,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena