Optimalizace využití energie v Pivovaru Rohozec

Programové období: 2007-2013
Region: Liberecký kraj
Evropský fond: ERDF
Příjemce: PIVOVAR ROHOZEC, a.s.
Registrační číslo: CZ.1.03/3.1.00/13.01485
Zahájení projektu: 1. 1. 2013
Ukončení projektu: 31. 1. 2015
Předpokládané datum ukončení:
Téma projektu: Podpora podnikatelů

Informace o projektu

Předmětem projektu je pořízení nového kotle na výrobu páry s minimální účinností 80%. Stávající kotel z roku 1972 s výkonem 3.3 tun páry za hodinu dosahuje účinnosti jen cca 65%. Pořízení nového kotle tedy představuje úsporu na účinnosti min. 15%. Dále díky zvýšení účinnosti bude pro zajištění potřebného objemu páry spotřebováno méně uhlí, což povede společně s kvalitnějším spalováním k dalšímu přínosu ? snížení emisí. Součástí budou také kouřovody a související stavební úpravy. Dále bude pořízena technologie na využití odpadního tepla brýdových par. Lze předpokládat dosažení úspory min. 1100 ? 1200 GJ /rok. Úspory energie zajistí také pořízení technologie na využití odpadního tepla ze strojního chlazení. Konkrétně bude pořízeno nové zařízení na chlazení solanky a technologie na využití odpadního tepla v jiných provozech. Všechny tyto záměry povedou k významným úsporám tepla a elektrické energie ve výrobním procesu.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 6 947 146,00 Kč
Soukromé zdroje: 10 420 719,00 Kč
 
Celková částka: 17 367 865,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena