Rozšíření výroby sociálního podniku Pivovar Chříč

Programové období: 2014-2020
Region: Plzeňský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Pivovar Chříč s.r.o.
Registrační číslo: CZ.06.2.58/0.0/0.0/15_010/0000151
Zahájení projektu: 10. 11. 2016
Ukončení projektu: 30. 11. 2017
Téma projektu: Podpora podnikatelů

Informace o projektu

Projekt si klade za cíl rozšíření výroby a produktového portfolia úspěšně fungující sociální firmy Pivovar Chříč. Díky jeho realizaci se zvýší výrobní kapacita podniku a nově se zavede možnost filtrovat pivo, což zlepší distribuční a skladovací možnosti vyráběného produktu. Zcela nově bude také zavedena výroba sladové limonády - nealkoholického syceného nápoje. Projekt vytvoří nová pracovní místa pro mentálně hendikepované.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 3 487 221,05 Kč
Národní soukromá částka: 615 391,95 Kč
 
Celková částka: 4 102 613,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena