Rekonstrukce malé vodní elektrárny Miřejovice

Programové období: 2007-2013
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 3 OP Podnikání a inovace
Příjemce: ENERGO-PRO Czech, s.r.o.
Registrační číslo: CZ.1.03/3.1.00/11.10197
Zahájení projektu: 15. 7. 2009
Ukončení projektu: 31. 8. 2012
Téma projektu: Podpora podnikatelů

Informace o projektu

Projekt Rekonstrukce malé vodní elektrárny Miřejovice se zaměřuje komplexně na technologickou část provozu tzn. část strojní, elektro i měření a regulaci všech instalovaných soustrojí včetně návazných částí provozu (tzn. společná zařízení ? hydrotechnika resp. vtokové části objektu a to stavidla, jemné česlice, čistící stroj atd.). Cílem projektu je jednak zajištění možnosti dalšího dlouhodobějšího provozování malé vodní elektrárny, který je již ohrožen častými odstávkami z důvodu poruch morálně i technicky zastaralých soustrojí, jednak lepší využití potenciálu vody v dané lokalitě a to zejména díky kompletní výměně soustrojí. V průběhu rekonstrukce bude nutno přistoupit i k nutným stavebním úpravám, které se budou týkat zejména vtokových částí a usazení nových turbín. V části elektro a měření a regulace rekonstrukce zahrnuje nové zařízení rozvodny VN, systém měření a ochran generátorů i vývodové linky 22kV, transformátory a rozváděče vlastní spotřeby a MaR, snímače fyzikálních veličin, řídící systém s operátorskou stanicí pro automatizované řízení provozu.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 118 403 300,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 20 894 700,00 Kč
Soukromé zdroje: 258 696 298,00 Kč
 
Celková částka: 397 994 298,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena