STARCOM ENERGY SAVER

Programové období: 2007-2013
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 3 OP Podnikání a inovace
Příjemce: STARCOM INTERNATIONAL s.r.o.
Registrační číslo: CZ.1.03/3.1.00/12.00511
Zahájení projektu: 1. 9. 2009
Ukončení projektu: 30. 9. 2010
Téma projektu: Podpora podnikatelů

Informace o projektu

Projekt je zaměřen na snížení energetické náročnosti provozu objektu, ve kterém provozujeme podnikatelskou činnost. Jedná o tyto opatření:
a) zateplení fasády budovy a půdních prostor, výměna oken v kancelářích
b) modernizaci osvětlení uvnitř budovy- výměna stávajících, energeticky náročných osvětlovacích těles za úsporné osvětlovací technologie LED s velmi nízkou spotřebou el. energie a vysokou životností.Související částečná rekonstrukce a rozšíření elektrorozvodů.
c) Instalace technologií pro optimalizaci a řízení spotřeby tepelné a elektrické energie v objektu

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 764 150,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 134 850,00 Kč
Soukromé zdroje: 599 335,00 Kč
 
Celková částka: 1 498 335,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena