Pořízení strojírenské technologie pro realizaci inovačních záměrů firmy STROJFERR,s.r.o.

Programové období: 2007-2013
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 3 OP Podnikání a inovace
Příjemce: STROJFERR, s.r.o.
Registrační číslo: CZ.1.03/4.1.00/12.00101
Zahájení projektu: 1. 10. 2008
Ukončení projektu: 31. 12. 2009
Téma projektu: Podpora podnikatelů

Informace o projektu

Předmětem projektu je nákup strojírenské technologie pro seriovou výrobu vyvinutého univerzálního drtiče DU3 je určen pro drcení uhlí a kamene do pevnosti
130 MPa. Umisťuje se v důlní chodbě, do tratě sběrného hřeblového dopravníku. Drtič DU3 je
Drtič svou konstrukcí vyhovuje požadavkům stanoveným pro zařízení skupiny I, kategorie M2, pro použití v podzemních částech dolů, kde je pravděpodobnost ohrožení metanem nebo hořlavým prachem, podle ČSN EN 13463.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 3 517 568,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 620 748,00 Kč
Soukromé zdroje: 4 138 317,00 Kč
 
Celková částka: 8 276 633,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena