Investice do pstruží líhně Domašov

Programové období: 2014-2020
Region: Olomoucký kraj
Evropský fond: EFF
Operační program: Operační program Rybářství
Příjemce: Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Domašov nad Bystřicí
Registrační číslo: CZ.10.2.102/2.2/1.0/19_014/0000892
Zahájení projektu: 1. 6. 2019
Ukončení projektu: 1. 9. 2019
Téma projektu: Podpora podnikatelů

Informace o projektu

Projektem byla podpořena rekonstrukce čelní hráze rybníka č. 1 náhonu u přítoku do rybníka č. 1 a přepažení rybníka pro odchov lipana podhorního. Dále nákup čerpadla a rampy pro plnění kádí a převoz ryb.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 595 680,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 198 561,00 Kč
Soukromé zdroje: 794 242,00 Kč
 
Celková částka: 1 588 483,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena