Adaptace nemovitosti na podnikatelský objekt

Programové období: 2007-2013
Region: Pardubický kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 3 OP Podnikání a inovace
Příjemce: FARMTEC a.s.
Registrační číslo: CZ.1.03/5.3.00/11.00204
Zahájení projektu: 17. 12. 2008
Ukončení projektu: 27. 10. 2009
Téma projektu: Podpora podnikatelů

Informace o projektu

-Předmětem projektu je rekonstrukce a adaptace historicky cenné nemovitosti na prostory vhodné pro provozování inženýrské činnosti a souvisejícího technického poradenství oblastního ředitelství v Litomyšli. Projekt je orientován na zajištění zázemí pro inovační aktivity zaměřené na pravidelné změny produktů, produktových řad, výrobních procesů a technologií pro odvětví zemědělství. Jde zejména o inovace směřující do oblasti technologií výroby mléka, chovu skotu a prasat. Pro dosahování požadovaných výsledků v oblasti inovací jsou důležité nejenom finanční, personální a kvalifikační zdroje, ale také materiální zázemí, které se v současnosti jeví jako nevyhovující. Rekonstrukcí a úpravami zakoupeného objektu budou zabezpečeny nejenom prostory vhodné pro činnost projektových inženýrů, ale dojde i k zachování historicky cenné památky, zachování vzhledu a charakteru objektu, zlepšení estetického dojmu a zlepšení environmentálních charakteristik objektu.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 3 999 250,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 705 750,00 Kč
Soukromé zdroje: 4 705 000,00 Kč
 
Celková částka: 9 410 000,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena