Marketingová podpora obchodní strategie firmy

Programové období: 2007-2013
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 3 OP Podnikání a inovace
Příjemce: TEMEX, spol. s r.o.
Registrační číslo: CZ.1.03/6.2.00/11.00633
Zahájení projektu: 1. 1. 2008
Ukončení projektu: 30. 4. 2009
Téma projektu: Podpora podnikatelů

Informace o projektu

Marketing ve firmě TEMEX, spol. s r. o. je jeden z hlavních instrumentů podpory obchodní strategie firmy. Vzhledem k poměrům na trhu v oblasti působení naší firmy si vedení společnosti uvědomuje význam marketingové podpory pro obchodní aktivity jaku stávajících partnerů tak i u potenciálních nových zákazníků. Marketingová strategie se rozvíjí v současných podmínkách a krátké budoucnosti v souladu s cíly firmy v následujících směrech. Podle námi zjištěných marketingových průzkumů má největšíúčinnost na trhu v našem oboru podnikání dle priorit:

- Internet (www stránky) je nejúčinější prostředek k reprezentaci firmy a to jak v blízkém okolí sídla firmy tak i v celé české republice a především také v zahraničí. Pomocí internetu mají možnost se současní partneři informovat o dění ve firmě, jejich aktivitách, referencích a možnosti splnit jejich záměr. To vše samozřejmě platí i pro o skupinu potencionálních nových zákazníků. Z tohoto hlediska klademe na internetové stránky největší důraz. Z marketingového průzkumu máme zjištěno, že se hodnotí aktuálnost, kvalita a nápaditost www stránek.Totéž samozřejmě sledujeme a hodnotíme i my u našich partnerů. Rovněž máme zjištěno, že pozitivně působí zvláště na zákazníky a partnerské firmy ze západu ? naše ruská mutace www stránek, která nás následně staví do role prostředníka pro ruský trh, kde jsme si už získali celkem dobré postavení.

- Katalogové listy: tato forma marketingové činnosti je pro nás výhodná jako podporující insrument pro osobní návštěvy v blízkém okolí sídla firmy nebo jako doplněk našich nabídek. Tyto katalogové listy jsou vhodné především u nabídek, protože ty se z pravidla týkají úzkého segmentu o který zákazník jeví zájem např. zařízení pro volný čas(vybavení golfových hřišť) čističky odpadních vod, jeřáby, dopravníkové systémy, Takový zákazník z pravidla nemá zájem o naše ostatní aktivity. K prezentaci při osobních jednáních jsou tyto katalogové listy vhodným předmětem pro udržení diskuze.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 306 000,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 54 000,00 Kč
Soukromé zdroje: 360 000,00 Kč
 
Celková částka: 720 000,00 Kč

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena