NB ART - Posílení exportu českého skla

Programové období: 2007-2013
Region: Liberecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 3 OP Podnikání a inovace
Příjemce: NB ART, s.r.o.
Registrační číslo: CZ.1.03/6.2.00/12.00512
Zahájení projektu: 1. 11. 2011
Ukončení projektu: 31. 10. 2012
Téma projektu: Podpora podnikatelů

Informace o projektu

Posílení exportu tradičních českých ručně vyráběných sklářských a porcelánových výrobků na trhy Severní Afriky, Asie, Ruska. Plánovaná účast na 2 světových výstavách, které navštěvují top zákazníci z pro nas obchodně zajimavých teritorií. (U techtoveletrhů žádáme i o dotaci na dopravu exponátů). Dále příprava hlavních a doprovodných propagačních materialů -hlavně tištěné katalogy a CD které použijeme pro prezentaci našich nových i stávajících výrobků.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 240 964,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 42 524,00 Kč
Soukromé zdroje: 283 489,00 Kč
 
Celková částka: 566 977,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena