Zvyšování odborných znalostí a kompetencí zaměstnanců PNsP, s.r.o.

Programové období: 2007-2013
Region: Ústecký kraj
Evropský fond: ESF
Operační program: 4 OP Lidské zdroje a zaměstnanost
Příjemce:
Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.02/35.00315
Zahájení projektu: 1. 1. 2010
Ukončení projektu: 31. 12. 2011
Téma projektu: Zaměstnanost a sociální služby

Informace o projektu

 

Lepší nemocnice

 

Podřipská nemocnice s  poliklinikou Roudnice nad Labem, s.r.o. poskytuje řadu zdravotnických služeb. Nabízí preventivní, diagnostickou, lékařskou a ústavní péči. Lidem je k dispozici lékárna i 24 hodinová lékařská pohotovost. Součástí nabídky jsou také sociální služby a provoz léčebny dlouhodobě nemocných. Všechny tyto činnosti jsou navzájem propojeny a jsou v provozu od roku 2002.

Podobně jako jiné firmy musí i nemocnice brát ohled na požadavky trhu a pokud chce obstát, měla by pracovat na co nejlepší nabídce. Musí maximálně vyjít vstříc zákazníkovi, v tomto případě pacientovi. Také proto se vedení podřipského zařízení rozhodlo, že se bude snažit, aby poskytované služby byly ještě kvalitnější a personál měl co nejvyšší kvalifikaci.

„V lednu 2008 jsme dokončili program zaměřený na zvyšování konkurenceschopnosti, se kterým byli naši zaměstnanci velice spokojeni. A byli to právě oni, kdo si vyžádal další možnost vzdělávat se,“ vzpomíná na začátky příprav nového projektu prokuristka nemocnice Lenka Pasečiaková. „Když vidíte, že spokojenost pacientů roste, mnohem lépe se vám v takovém prostředí pracuje. A vyšší kvalifikace je pak příjemným bonusem,“ doplňuje ji hlavní účetní Petra Voglová.

Nový program nemocnice spustila 1. ledna 2010. Během dvou let se do něj zapojí téměř tři stovky pracovníků z řad lékařů, zdravotních sester a nelékařského personálu. Je určen i pro manažery, pracovníky hospodářsko-technické správy a techniky.

Hlavním cílem projektu je rozvoj profesní úrovně a kompetencí zaměstnanců a tím pádem i zvýšení konkurenceschopnosti zařízení. V rámci programu se jeho účastníci také zdokonalí v péči o pacienty a v komunikaci s nimi i jejich rodinami. Dosud do něj vstoupilo 140 zaměstnanců.

„Vzhledem k druhu služeb, které poskytujeme, máme neustálou potřebu vzdělávat naše lidi, ale bohužel nemáme dostatek vlastních prostředků. Proto jsme hledali možnosti, jak získat další finance na vzdělávání. A díky tomu nejenom zachovat úroveň poskytovaných služeb, ale i neustále zvyšovat jejich kvalitu,“ vysvětluje Petra Voglová. A tady pomohla Evropská unie. Zdravotnické zařízení získalo na základě kvalitně připravené dokumentace téměř 3,5 mil. Kč z OP LZZ.

„Z našeho pohledu doporučujeme potenciálním zájemcům o evropské peníze, aby se nebáli neznámého, aby to zkusili,“ radí Lenka Pasečiaková. „Ta radost, když vidíte, jaký přínos taková akce má, stojí opravdu za to. V nemocnici se zlepšila nejen firemní kultura, ale i celkové prostředí,“ uzavírá Petra Voglová.

 

 

 

 

 

 

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 2 941 651,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 464 910,00 Kč
 
Celková částka: 3 406 561,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena