Výrobna čerstvých těstovin

Programové období: 2007-2013
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ESF
Operační program: 4 OP Lidské zdroje a zaměstnanost
Příjemce: Náruč, s.r.o.
Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.06/30.00453
Zahájení projektu: 1. 3. 2013
Ukončení projektu: 31. 3. 2015
Téma projektu: Zaměstnanost a sociální služby

Informace o projektu

Projekt řeší finanční zabezpečení zaměstnanců sociálního podniku Výrobna čerstvých těstovin společnosti Náruč, s.r.o, zabezpečení služeb a vybavení provozovny drobnými spotřebiči. Chceme vybudovat silný ekonomický subjekt, který je založen na principech sociálního podnikání. Vytvoříme 5,7 pracovních úvazků, z toho 2,57 (45%) pro osoby se zdravotním postižením a osoby, které jsou déle než rok nezaměstnané, budeme uplatňovat princip rovných příležitostí zapojováním všech zaměstnanců do plánování,rozvoje a rozhodovacích procesů. Případný zisk budeme z 51% reinvestovat do společnosti a 49% použijeme na financování obecně prospěšných aktivit - financování sociálních služeb zakladatele a 100% vlastníka společnosti - OS Náruč. Pro dosažení cíle budeme v prvé řadě využívat zkušeností managementu OS Náruč, který již realizoval rozsáhlý investiční projekt kavárny Modrý domeček v Řevnicích a má více jak pětileté zkušenosti se zaměstnáváním osob se zdravotním postižením. Management OS Náruč je připraven implementovat své zkušenosti a know how do tohoto nového podniku. Budeme postupovat podle Podnikatelského plánu s důsledným dodržováním harmonogramu projektu. Jednotlivé dílčí kroky budeme konzultovat s gastro odborníky a odbornými garanty. Aktivity budou realizovány zkušeným realizačním týmem ve složení vedoucí projektu/manažer podniku, vedoucí projektu pro oblast gastro/vedoucí cílové skupiny gastro a garant OS Náruč, metodik pro práci s cílovou skupinou a marketingový pracovník. Současně s projektem podává žadatel žádost o finanční podporu z IOP na rekonstrukci části budovy a vybavení provozu. Pokud tato nebude poskytnuta, nebudeme dělat rekonstrukci budovy v takovém měřítku, koupíme repasované přístroje, snížíme investice do marketingu s tím důsledkem, že se sníží příjmy a výtěžnost podnikání, ale z dlouhodobého hlediska se projekt uživí a ve výhledu 10 let proběhnou dané rekonstrukce a investice. Provozní investice bychom částečně řešili navýšením úvěru.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 2 044 353,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 360 768,00 Kč
 
Celková částka: 2 405 121,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena