Letecká technika pro záchranné práce v IZS

Programové období: 2007-2013
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 6 Integrovaný operační program
Příjemce: Ministerstvo vnitra
Registrační číslo: CZ.1.06/3.4.00/27.09721
Zahájení projektu: 27. 10. 2014
Ukončení projektu: 31. 12. 2015
Téma projektu: Integrovaný záchranný systém

Informace o projektu

Na území ČR dochází k celé řadě mimořádných událostí, živelních pohrom a jiných negativních jevů, které přímo ohrožují jednotlivce i větší skupiny obyvatel. Pořízení speciální letecké techniky a vybavení Letecké služby Policie ČR, která je provozována na celém území ČR, přispělo ke zvýšení a zajištění akceschopnosti integrovaného záchranného systému.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 398 083 973,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 70 250 113,00 Kč
 
Celková částka: 468 334 086,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena