Rekonstrukce objektu požární zbrojnice Hrdějovice

Programové období: 2014-2020
Region: Jihočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Obec Hrdějovice
Registrační číslo: CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_055/0002891
Zahájení projektu: 1. 12. 2017
Ukončení projektu: 8. 1. 2019
Téma projektu: Integrovaný záchranný systém

Informace o projektu

Cílem projektu jsou stavební úpravy stávajícího objektu požární zbrojnice. Bude realizováno parkování hasící techniky přístupné ze západní strany po stávající zpevněné komunikaci. Na garáž bude navazovat dílna se skladem dýchací techniky a skladem pohonných hmot. Dále na garáž navazuje věž, kancelář velitele a šatna.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 17 569 884,20 Kč
Veřejné zdroje ČR: 3 100 567,80 Kč
 
Celková částka: 20 670 452,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena