Pořízení DA s požárním přívěsem pro JSDHO Holubov

Programové období: 2014-2020
Region: Jihočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Obec Holubov
Registrační číslo: CZ.06.1.23/0.0/0.0/15_017/0000043
Zahájení projektu: 20. 1. 2016
Ukončení projektu: 30. 9. 2016
Téma projektu: Integrovaný záchranný systém

Informace o projektu

Hlavním cílem projektu je zkvalitnění technického vybavení JPO III - JSDHO Holubov a to prostřednictvím nákupu nového dopravního automobilu třídy L včetně požárního přívěsu podle technických podmínek stanovených vyhláškou č.35/2007 Sb, o technických podmínkách požární techniky, v platném znění.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 249 059,70 Kč
Veřejné zdroje ČR: 220 422,30 Kč
 
Celková částka: 1 469 482,00 Kč

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena