Centrum sociálních služeb Žďár nad Sázavou

Programové období: 2014-2020
Region: Kraj Vysočina
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Město Žďár nad Sázavou
Registrační číslo: CZ.06.2.56/0.0/0.0/18_103/0010475
Zahájení projektu: 1. 3. 2021
Ukončení projektu: 30. 9. 2022
Téma projektu: Integrovaný záchranný systém

Informace o projektu

Předmětem realizace projektu je výstavba objektu Centra sociálních služeb Žďár nad Sázavou, v rámci kterého budou poskytovány služby pro osoby bez přístřeší, zařazené do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina - azylová ubytovna pro muže a noclehárna pro muže. Do interiéru bude pořízeno vybavení nezbytné pro provoz jednotlivých služeb. 1. NP objektu bude zcela bezbariérové. Poskytovatelem služeb bude příspěvková organizace Sociální služby města Žďár nad Sázavou.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 20 765 652,68 Kč
Veřejné zdroje ČR: 3 664 526,95 Kč
 
Celková částka: 24 430 180,00 Kč

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena