Vybavení FN Brno pro návaznou péči - MR

Programové období: 2014-2020
Region: Jihomoravský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Fakultní nemocnice Brno
Registrační číslo: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001184
Zahájení projektu: 16. 1. 2017
Ukončení projektu: 30. 6. 2017
Téma projektu: Integrovaný záchranný systém

Informace o projektu

Předmětem projektu předkládaného Fakultní nemocnicí Brno (FN Brno), jako příspěvkové organizace Ministerstva zdravotnictví, je pořízení celotělového scaneru MR s indukcí pole 1,5 tesla (1,5T MR). Cílem projektu je zvýšení kvality návazné péče, zkvalitnění, zjednodušení a zefektivnění diagnostického zobrazovacího procesu u nemocných s nejzávažnějšími onemocněními s vysokou incidencí v populaci CR.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 31 896 250,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 5 628 750,00 Kč
 
Celková částka: 37 525 000,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena