Vybavení pro školicí střediska Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje

Programové období: 2014-2020
Region: Zlínský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Zlínský kraj
Registrační číslo: CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_035/0001887
Zahájení projektu: 18. 5. 2016
Ukončení projektu: 28. 2. 2018
Téma projektu: Integrovaný záchranný systém

Informace o projektu

Předmětem projektu je pořízení vybavení pro školicí střediska Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje (ZZS ZK) zaměřených na rozvoj dovedností, odborných znalostí a součinnost základních složek IZS při řešení mimořádných událostí. ZZS ZK se zaměřuje na hlavní aktivitu "pořízení technologií, pořízení simulačních technologií, technického a technologické vybavení nezbytného pro výuku a odbornou přípravu, výukového SW a výcvikových a školicích pomůcek". Přehled vybavení je uveden ve Studii.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 7 268 100,95 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 282 606,05 Kč
 
Celková částka: 8 550 707,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena