Pořízení ultrazvukových přístrojů

Programové období: 2014-2020
Region: Královéhradecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Oblastní nemocnice Náchod a.s.
Registrační číslo: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001512
Zahájení projektu: 5. 2. 2018
Ukončení projektu: 20. 7. 2018
Předpokládané datum ukončení: 31. 12. 2018
Téma projektu: Integrovaný záchranný systém

Informace o projektu

Zastaralé ultrazvuky v náchodské nemocnici byly nahrazeny moderními přístroji, což zlepšilo diagnostiku i výsledky léčby a rozšířilo terapeutické možnosti. Nové technologie zároveň rozšířily vybavení nemocnic a tím přispěly ke zkvalitnění péče o pacienty.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 19 573 421,23 Kč
Národní soukromá částka: 3 454 133,16 Kč
 
Celková částka: 23 027 554,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena