UPO Velké Poříčí - modernizace stávajícího vzdělávacího a výcvikového střediska

Programové období: 2014-2020
Region: Královéhradecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje
Registrační číslo: CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_035/0002832
Zahájení projektu: 19. 2. 2016
Ukončení projektu: 31. 5. 2019
Téma projektu: Integrovaný záchranný systém

Informace o projektu

Projekt UPO Velké Poříčí - modernizace stávajícího vzdělávacího a výcvikového střediska bude řešit problematiku odborné přípravy a výcviku příslušníků hasičského záchranného sboru, potažmo i ostatních složek IZS, ve výšce a nad volnou hloubkou. S cílem zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a snížení časové dotace pro úspěšné ukončení záchranných a likvidačních prací bude v souladu s cíli IROP prostřednictvím přístavby nového objektu provedena modernizace stávajícího výcvikového střediska

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 49 571 767,55 Kč
Veřejné zdroje ČR: 8 747 958,98 Kč
 
Celková částka: 58 319 727,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena