Zvýšení kvality návazné péče-FN Ostrava B

Programové období: 2014-2020
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Fakultní nemocnice Ostrava
Registrační číslo: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001176
Zahájení projektu: 1. 1. 2017
Ukončení projektu: 31. 5. 2019
Téma projektu: Integrovaný záchranný systém

Informace o projektu

Smyslem projektu je pořízení a obnova přístrojového vybavení pro obory návazné péče, úzce navazující na specializovaná centra Fakultní nemocnice Ostrava. Výstupem projektu bude vybavení oborů návazné péče moderními přístroji a zařízeními, v souladu s pravidly, uvedenými v Koncepci návazné péče.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 84 133 000,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 14 847 000,00 Kč
 
Celková částka: 98 980 000,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena