Vzdělávací a výcvikové středisko Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje

Programové období: 2014-2020
Region: Jihomoravský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Jihomoravský kraj
Registrační číslo: CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_035/0006149
Zahájení projektu: 6. 2. 2017
Ukončení projektu: 31. 12. 2020
Téma projektu: Integrovaný záchranný systém

Informace o projektu

Předmětem projektu je vybudování vzdělávacího a výcvikového střediska. Bude se jednat o dostavbu stávající budovy výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje v Brně Bohunicích, její odpovídající vybavení vnitřním zařízením, audiovizuální technikou a PC technikou a pořízení souboru pokročilých simulátorů a polygonu - lezecké stěny.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 81 276 827,81 Kč
Veřejné zdroje ČR: 14 342 969,62 Kč
 
Celková částka: 95 619 797,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena