REVITALIZACE CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB DOBRÁ VODA

Programové období: 2007-2013
Region: Karlovarský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 6 Integrovaný operační program
Příjemce: Opatství Nový Dvůr
Registrační číslo: CZ.1.06/3.1.00/06.08108
Zahájení projektu: 1. 6. 2013
Ukončení projektu: 30. 6. 2015
Téma projektu: Zaměstnanost a sociální služby

Informace o projektu

Předmětem projektu je modernizace objektu č.evidenční 8 a příslušejících částí v obci Dobrá Voda za účelem zajištění dlouhodobé udržitelnosti a dostupnosti sociálních služeb, které umožní návrat příslušníků místní vyloučené romské lokality zpět na trh práce a do společnosti. Plánovány jsou Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, Terénní programy a navazující fakultativní aktivity. Projekt se zaměřuje na sociálně vyloučené komunity přímo v Dobré Vodě a v nedalekých osadách Nová Farma a Služetín. Projekt navazuje na stávající sociální práci, která je v předmětném objektu v Dobré Vodě poskytována již deset let. Projekt chce významně inovovat dosavadní sociální služby prostřednictvím modernizace materiálně technické základny. Potřebnost modernizace naléhavě plyne z nedostatečné kapacity a ze špatného technického stavu objektu. Tím nejsou dostatečně pokryty potřeby lokality a zejména není zajištěna dlouhodobá udržitelnost a dostupnost služby.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 15 113 170,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 2 614 543,00 Kč
 
Celková částka: 17 727 713,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena