Rekonstrukce bytového domu se zázemím pro uživatele sociální služby Dům na půl cesty v Květné

Programové období: 2014-2020
Region: Pardubický kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Květná Zahrada, z.ú.
Registrační číslo: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_039/0002376
Zahájení projektu: 11. 7. 2016
Ukončení projektu: 31. 12. 2018
Téma projektu: Zaměstnanost a sociální služby

Informace o projektu

Projekt řeší zkvalitnění poskytování soc.služby Dům na půl cesty spočívající ve vytvoření nového, lépe vyhovujícího zázemí vč.ubytování klientů,s přímým důsl.pro jejich úspěš.začleňování a s vazbou na projekt prostup.zaměstnávání. Nové zázemí vznikne rekonstrukcí nevyužív.byt.domu v Květné. Žadatel má 10 letou praxi v oblasti SS a v regionu SY je jediným DPC.Projekt předst.1.fázi změny koncepce DPC a význ. přispěje k naplňování cílů nadřaz.strategií.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 17 835 200,47 Kč
Veřejné zdroje ČR: 2 098 258,88 Kč
Národní soukromá částka: 1 049 129,44 Kč
 
Celková částka: 20 982 589,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena