ODHALTE TAJEMSTVÍ ČESKÝCH HRADŮ A ZÁMKŮ - RKaZ

Programové období: 2007-2013
Region: Hlavní město Praha
Evropský fond: ERDF
Operační program: 6 Integrovaný operační program
Příjemce: Zlatý pruh Polabí,o.p.s.
Registrační číslo: CZ.1.06/4.1.00/09.07181
Zahájení projektu: 1. 4. 2011
Ukončení projektu: 31. 5. 2013
Téma projektu: Mezinárodní a přeshraniční spolupráce

Informace o projektu

Projekt je zaměřen na vytvoření nového národního produktu cestovního ruchu "Tajemství hradů a zámků Česka", který bude představovat novou generaci zážitku na 10 památkových objektech pro cílovou skupinu rodin s dětmi do 13 let.
Jádro produktu tvořínabídka 10 nových prohlídkových okruhů. Tématem prohlídky na každém objektu bude odhalení příběhu tajemné postavy a tajemství, které daná postava chrání, formou hry (plnění úkolů). Tajemné postavy budou sdílet společné supertajemství ? kromě příběhujednotlivých postav bude existovat spojující příběh. Supertajemství budou návštěvníci moci odhalit pouze tak, že poznají příběh tajemných postav na nejméně 7 z 10 objektů.
Produkt bude pilotně ověřen v roce 2012, kdy bude probíhat propagační kampaň s 5 vrcholy.
Projekt vychází ze závěrů vlastní analýzy, která byla provedena dotazováním 321 návštěvníků památkových objektů a je nastaven jako dlouhodobě samofinancovatelný ve fázi udržitelnosti.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 740 784,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 130 725,00 Kč
Soukromé zdroje: 45 873,00 Kč
 
Celková částka: 917 382,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena