SPORT NÁS SBLIŽUJE

Programové období: 2014-2020
Region: Královéhradecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: INTERREG V-A Česká republika - Polsko
Příjemce: MĚSTO BROUMOV
Registrační číslo: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0001793
Zahájení projektu: 1. 6. 2019
Ukončení projektu: 30. 11. 2020
Téma projektu: Mezinárodní a přeshraniční spolupráce

Informace o projektu

Díky spolupráci sportovních organizací z Broumovska a Noworudska, došlo k vytváření přátelských vazeb a předávání zkušeností formou dobré praxe. Partneři využívají potenciálu existence sportovních oddílů působících ve společném regionu a tím dále rozvíjí aktivní způsob života a trávení volného času místního obyvatelstva kde sportovně zaměřené projekty na rozvoj fyzické kondice doposud chyběly.

Bylo vybudováno hřiště ve sportovním areálu Emericha Ratha, které je hojně využíváno sportovci jak z Čech, tak Polska.  

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 37 364,85 EUR
Veřejné zdroje: 6 593,80 EUR
 
Celková částka: 43 959,00 EUR

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena