Revitalizace historického dědictví Nowé Rudy a Broumova

Programové období: 2014-2020
Region: Královéhradecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: INTERREG V-A Česká republika - Polsko
Příjemce: Gmina Miejska Nowa Ruda
Registrační číslo: CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_008/0002480
Zahájení projektu: 1. 2. 2021
Ukončení projektu: 31. 5. 2022
Téma projektu: Mezinárodní a přeshraniční spolupráce

Informace o projektu

Náplní projektu je revitalizace historického dědictví Nowé Rudy a Broumova obnovením významných historických objektů nacházejících se na území těchto měst a jejich zpřístupněním turistům. Partneři chtějí využít svůj potenciál v oblasti kulturních atraktivit pro rozšíření turistické nabídky a zvýšení návštěvnosti celého mikroregionu bez ohledu na sezónu, což bude mít příznivý vliv na rozvoj cestovního ruchu v příhraničí a služeb s ním spojených.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 59 979,40 EUR
Veřejné zdroje: 10 584,60 EUR
 
Celková částka: 70 564,00 EUR

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena