Propagace česko-polské spolupráce v obci Koberovy

Programové období: 2007-2013
Region: Liberecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 22 OP Česká republika - Polsko
Příjemce: Obec Koberovy
Registrační číslo: CZ.3.22/3.3.01/13.04069
Zahájení projektu: 1. 11. 2013
Ukončení projektu: 30. 9. 2014
Téma projektu: Životní prostředí

Informace o projektu

Výchozí situace Obec Koberovy má již téměř 15 let uzavřenou partnerskou smlouvu s městem Wlen. Přeshraniční spolupráce s partnerským městem ovšem v posledních letech nebyla žádným způsobem realizovaná. Obec Koberovy se proto v letošním roce rozhodlaopět zahájit aktivní přeshraniční spolupráci s městem Wlen. O přeshraniční spolupráci s polským partnerem projevila zájem také Základní škola Koberovy, která by ráda realizovala společné akce se základní školou z Wleni. Záměrem obce je, aby do přeshraniční spolupráce vstoupily také spolky působící v obci Koberovy. Další oblastí, na kterou se soustředí pozornost obce Koberovy, je cestovní ruch. Záměrem obce je přilákat k návštěvě obce a k návštěvě okolních atraktivních turistických míst další turisty jak z ČR tak také z Polska. Turistům z Polska, kteří navštěvují Koberovy a okolí, chybí především informace v polštině o turisticky atraktivních místech v obci, v okolí obce Koberovy a také informace o dalších turistických místech v Českém ráji. Polským turistům chce obec Koberovy v polštině prezentovat jak méně známá místa v okolí obce Koberovy, jako je například hrad Zbirohy, skalní bludiště Kalich ? Chléviště, Suché skály, vrchol Sokol, Kozákovský hřbet, ?, tak také nejznámější turistická místa v Českém ráji (Turnov, Malá Skála, Valdštejn, Sychrov, ?) Cílem projektu je obnova partnerství s městem Wlen, uzavření nových partnerství, prezentace města Wlen, česko-polské spolupráce v Euroregionu Nisa a prezentace turisticky atraktivních míst a prezentace celé obce Koberovy polským turistům. Obsah projektu Obec Koberovy dokončí v roce 2014 kompletní úpravu centra obce. Součástí této úpravy je vybudování kolonády v centru obce. Veškeré tyto náklady hradí obec Koberovy a nejsou součástí tohoto projektu. Záměrem obce Koberovy je využít vybudovanou kolonádu a instalovat v prostoru kolonády informační tabule, které budou tematicky zaměřené na přeshraniční spolupráci? Další informace jsou uvedené v povinné příloze shrnutí projektu.

Proplacené finanční prostředky

 
Celková částka: 0,00 Kč

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena