Revitalizace zámeckého návrší v Litomyšli

Programové období: 2007-2013
Region: Pardubický kraj
Evropský fond: ERDF
Příjemce: Město Litomyšl
Registrační číslo: CZ.1.06/5.1.00/01.06135
Zahájení projektu: 3. 5. 2007
Ukončení projektu: 30. 6. 2015
Téma projektu: Cestovní ruch a volnočasové aktivity

Informace o projektu

Cílem projektu byla realizace vzorové multifunkční struktury v historickém areálu zámeckého návrší v Litomyšli, jež přinesla ekonomickou vyváženost, dlouhodobou udržitelnost kvalitní péče o památkově cenné prostředí a jeho smysluplné užívání. Projekt byl založen na řadě vzájemně se doplňujících aktivit, orientovaných na odlišné skupiny uživatelů a účastníků a s těžišti aktivit diferencovaně rozložených v čase, a to jak v průběhu dne a týdne, tak v průběhu roku. Projekt přinesl dva celostátně ojedinělé programy (Školu na zámku a Centrum pro restaurování) a několik dalších mimořádných aktivit (Dětský program, expozice Andělé na návrší, ap.), které byli podpořeny aktivitami ostatními (kulturní, návštěvnické, vzdělávací a společenské programy, ubytování a stravování, servis) a kvalitativním zlepšením aktivit stávajících (Smetanova Litomyšl, oblastní archiv, ap.). Projekt se zabýval obnovou 7 budov (11 objektů) zámeckého návrší - NKP, UNESCO a městská památková rezervace.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 326 094 547,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 45 498 772,00 Kč
 
Celková částka: 371 593 319,00 Kč

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena