Inovace ve výuce

Programové období: 2007-2013
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: ESF
Operační program: 7 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Příjemce: Základní škola a mateřská škola Ostrava - Hrabůvka, Krestova 36A, příspěvková organizace
Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.2884
Zahájení projektu: 26. 7. 2011
Ukončení projektu: 25. 1. 2014
Téma projektu: Vzdělávání

Informace o projektu

Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na základní škole v České republice. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaženo metodickým vzděláváním a podpůrnými kurzy pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce. Zvýšení efektivity práce se žáky ve vybraných prioritních tématech bude probíhat individualizací výuky prostřednictvím dělení hodin nebo podporou při vzdělávání žáků se SVP a žáků mimořádně nadaných. Snížení výskytu rizikového chování u žáků ZŠ a podpory rovného přístupu ke vzdělávání bude v projektu podpořeno zapojením asistenta pedagoga, psychologa, speciálního pedagoga nebo zavedením programu primární prevence.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 628 996,95 Kč
Veřejné zdroje ČR: 287 470,00 Kč
 
Celková částka: 1 916 467,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena