Všichni máme stejnou cestu

Programové období: 2007-2013
Region: Zlínský kraj
Evropský fond: ESF
Operační program: 7 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Příjemce: Základní škola Zlín, Mostní
Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.08/01.0007
Zahájení projektu: 1. 2. 2009
Ukončení projektu: 30. 9. 2010
Téma projektu: Vzdělávání

Informace o projektu

Projekt se zaměřil na problematiku vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Jedním z cílů bylo zavedení moderních metod a forem práce do výuky s podporou ICT. V první etapě projektu došlo k proškolení učitelů v oblasti informatiky, zlepšeno materiální zázemí pro jejich práci i práci žáků. V další etapě část pedagogů vytvořila 244 výukových hodin s podporou prezentační techniky - z toho13 zpracovaných hodin uveřejněno na webových stránkách školy. Současně 4 učitelé zpracovali 2 vzdělávací materiály pro výuku do nově vzniklého vyučovacího předmětu Informatika na 1. stupni - v rámci projektu byl zajištěn i výtisk a distribuce pro ZŠ praktické ve Zlínském kraji. Tím byla podpořena přenositelnost výstupů projektu i na jiné školy. V závěru projektu proběhlo setkání učitelů informatiky z těchto škol, kde byla představena náplň vzdělávacích materiálů a práce s nimi. Aktivity projektu přispěli ke zkvalitnění kompetencí žáků zvyšováním ICT dovedností a zlepšení jejich orientace ve společnosti.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 793 941,48 Kč
Veřejné zdroje ČR: 316 577,00 Kč
 
Celková částka: 2 110 518,00 Kč

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena