Specializované vzdělávání logopedů ve školství

Programové období: 2007-2013
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ESF
Operační program: 7 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Příjemce:
Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/08.0144
Zahájení projektu: 21. 7. 2009
Ukončení projektu: 20. 7. 2012
Téma projektu: Vzdělávání

Informace o projektu

Obsahem předkládaného projektu je vytvoření a ověření vzdělávacího programu, který je určený pro další vzdělávání speciálních pedagogů - logopedů ve školství.  Potřeba tohoto specializovaného vzdělávání vychází z dlouhodobě postrádaného uceleného vzdělávání tohoto typu na území celé ČR. Tento projekt předpokládá proškolit cca 40-50 frekventantů z celé ČR za účelem posílení odborné způsobilosti těchto pedagogů.  Přednášková činnost bude probíhat v 6-ti semestrech. Přednášky, semináře a praktické ukázky povedou přední kvalifikovaní odborníci z oblasti lékařských, psychologických a pedagogických věd. Výstupem projektu budou po 3 letech realizace  proškolení logopedové (40 osob), Sborník přednášek a statí specializovaného vzdělávání logopedů ve školství, základní dokument Modelový obsah uceleného vzdělávání logopedů ve školství, tvorba a ověření didaktických pomůcek - pohyblivé obrázky a omalovánky pro jazykovou výchovu a speciální www stránky. Vzdělávací program bude akreditován.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 10 405 459,61 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 781 654,00 Kč
 
Celková částka: 12 187 114,00 Kč

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena